Bestuur en leden

 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

- Nico Schakel (voorzitter) 
- Hans Wortman (secretaris)
- Jan Paul Klijntunte (penningmeester)
- Sietse Beckers (Subliem en web-aangelegenheden)
- Peter Derks (technisch coördinator) 
- Peter van Geest (web-aangelegenheden)

 
 
 
Wilt u een van de leden van het bestuur bereiken, gebruik dan het formulier in het menu Contact.