Lid worden van de CitroŽn SM Club

 
Lid worden van de Citroën SM Club Nederland is zeer eenvoudig: stuur een bericht via het menu Contact met daarin uw naam en adresgegevens. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een inschrijfformulier toe met de daarbij behorende informatie en bescheiden. U kunt het inschrijfformulier ook hier downloaden en ingevuld aan ons retourneren (SuzanneMirable@gmail.com). 

Aan het lidmaatschap zijn de volgende kosten verbonden:

- contributie per jaar van € 80,= (€ 85,= per jaar als u buiten Nederland woont) 
- er wordt geen inschrijfgeld geheven.

Betaling kan alleen nog via automatische incasso, teneinde de administratie (en bijkomende kosten) zo beheersbaar mogelijk te houden. U kunt hier het incassoformulier opvragen en dat naar onze penningmeester sturen.

Wat krijgt u als lid (voor uw contributie)?

- drie keer per jaar clubmagazine SublieM
- twee keer per jaar een (technische) meeting (zie Evenementen op de homepage)