SublieM Clubblad

Al 30 jaar, zolang als de club bestaat, verschijnt er 3 keer per jaar een mooi gedrukt clubblad. Verschillende leden schrijven er artikelen in, het geheel wordt professioneel opgemaakt en naar de abonnee's in binnen- en buitenland verstuurd.

Je zou denken dat dit medium achterhaald is door internet en social media. Maar toch blijft de animo bestaan om het blad te vullen en te lezen. Waarna de SublieM uiteraard in ieders mancave veilig opgeborgen wordt, om te voorkomen dat het lijfblad bij de oude kranten belandt. Wat de club betreft blijven we nog jaren doorgaan op deze manier. 
 
Als je als lid wat wilt schrijven of foto's wilt aanleveren: voel je vrij. Mocht je zelfs idee hebben voor een speciale artikelserie over een onderwerp: de redactie is enorm blij met alle vorm van copy. 
 
Mail je bijdrage naar onze virtuele secretaresse: SuzanneMirable@citroensmclub.nl
 
Afbeelding invoegen