Lid worden van de Citroën SM Club Nederland

Lid worden van de Citroën SM Club is zeer eenvoudig: vul het inschrijfformulier in. U ontvangt daarna van onze penningmeester een e-mail met een betaalverzoek en een factuur.

Afbeelding invoegen
 
Aan het lidmaatschap zijn de volgende kosten verbonden:

- contributie per jaar van € 80      (vanaf 2025: € 90)
- er wordt geen inschrijfgeld geheven
- betaling via iDEAL, incasso of bankoverschrijving
 
Uw gegevens worden beheerd in Conscribo, een Nederlands online-pakket speciaal voor verenigingen.
 
Afbeelding invoegen 
Wat krijgt u als lid (voor uw contributie)?

- drie keer per jaar clubmagazine SublieM
- drie keer per jaar een door de club georganiseerd (technische) meeting (zie Evenementen op de homepage)
- allerlei extra activiteiten via de leden onderling
- de SM club investeert mee in opnieuw in productie nemen van schaarse onderdelen
- clublidmaatschap geeft toegang tot het Duitse onderdelenmagazijn 
- toegang tot heel veel technische kennis door contact met andere leden
 
 
 
Beëindiging lidmaatschap
 
Opzeggingen moeten uiterlijk per 1 december, voorafgaand aan het kalenderjaar dat men geen lid meer wenst te zijn, binnen zijn. De contributie voor het volgende kalenderjaar is verschuldigd als opzegging niet op 1 december van het voorafgaande jaar bij de ledenadministratie is ontvangen.